PN-EN 62040-1:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 62040-1:2019-11 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS

Zakres

Podano informacje ogólne dotyczące systemów bezprzerwowego zasilania UPS z członem magazynującym energię w obwodzie prądu stałego. Uwzględniono UPS przenośne, stacjonarne, umocowane na stałe i przystosowane do wbudowania, używane w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia, stosowane w miejscach dostępnych lub w miejscach o ograniczonym dostępie dla operatora. Opisano wymagania dotyczące bezpiecznego montażu, bezpiecznej obsługi i konserwacji UPS, pod warunkiem stosowania zaleceń producenta

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62040-1:2009 - wersja angielska
Tytuł Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS
Data publikacji 26-02-2009
Data wycofania 05-11-2019
Liczba stron 63
Grupa cenowa V
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN 62040-1:2008 [IDT], EN 62040-1:2008/corrigendum Feb. 2009 [IDT], IEC 62040-1:2008 [IDT], IEC 62040-1:2008/COR1:2008 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 62040-1-1:2006 - wersja polska, PN-EN 62040-1-2:2005 - wersja polska
ICS 29.200
Zastąpiona przez PN-EN IEC 62040-1:2019-11 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 62040-1:2009/A1:2013-10E