PN-EN 62040-1-2:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62040-1:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 1-2: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w miejscach o ograniczonym dostępie

Zakres

Omówiono elektroniczne bezprzerwowe systemy zasilania UPS z członem magazynującym energię w obwodzie prądu stałego, przeznaczone do instalowania w miejscach o ograniczonym dostępie. Określono podstawowe wymagania dotyczące projektowania i bezpiecznej instalacji. Opisano sposób określenia wymagań dotyczących pracy i badań, tak w warunkach normalnych, jak i nienormalnych, a także w warunkach niezdatności. Nie uwzględniono zasilanych prądem stałym obciążeń elektronicznych. (Norma powinna być stosowana łącznie z PN-EN 60950-1:2004)

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62040-1-2:2005 - wersja polska
Tytuł Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 1-2: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w miejscach o ograniczonym dostępie
Data publikacji 07-03-2005
Data wycofania 31-03-2011
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN 62040-1-2:2003 [IDT], EN 62040-1-2:2003/corrigendum Aug. 2004 [IDT], IEC 62040-1-2:2002/COR1:2002 [IDT], IEC 62040-1-2:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62040-1-2:2003 - wersja angielska
ICS 29.200
Zastąpiona przez PN-EN 62040-1:2009 - wersja angielska