PN-EN IEC 62040-1:2019-11 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

Niniejsza część IEC 62040 odnosi się do przenośnych, stacjonarnych, ustalonych lub wbudowanych UPS do stosowania w systemach dystrybucji niskiego napięcia i które są przeznaczone do zainstalowania w strefie dostępnej przez zwykłą osobę lub w strefie o ograniczonym dostępie jako odpowiednie, aby dostarczyć napięcie wyjściowe AC o stałej częstotliwości z portu napięć nie przewyższających 1 000 V AC lub 1 500 V DC i które zawierają urządzenie do magazynowania energii. To odnosi się do UPS wtykowych i do trwale podłączonych, czy składających się z układu połączonych zespołów lub niezależnych zespołów, pod warunkiem instalowania, obsługiwania i utrzymywania UPS w sposób zalecany przez producenta. UWAGA 1 Typowe konfiguracje UPS, włączając przekształtniki napięcia i/lub częstotliwości i inne topologie, są opisane w IEC 62040-3, normie badania i funkcjonowania wyrobu dla UPS. UWAGA 2 UPS zazwyczaj podłącza się do urządzenia magazynowania energii poprzez połączenie DC. Bateria chemiczna jest użyta od początku do końca normy jako przykład urządzenia magazynowania energii. Istnieją alternatywne urządzenia i jako takie, gdzie “bateria” pojawia się w tekście niniejszego dokumentu, tak ma zostać zrozumiana jako “urządzenie magazynowania energii”. Niniejszy dokument wyszczególnia wymagania, by zapewnić bezpieczeństwo dla zwykłej osoby, która wchodzi w styczność z UPS i, gdzie wyraźnie określono, dla wykwalifikowanej osoby. Celem jest zmniejszenie zagrożeń pożaru, porażenia elektrycznego, niebezpieczeństwa termicznego, energii i mechanicznego podczas używania i obsługi i, gdzie szczególnie określono, podczas naprawy i konserwacji. Niniejsza norma wyrobu jest zharmonizowana z odpowiednimi częściami z grupy publikacji bezpieczeństwa IEC 62477-1:2012 dla systemów przekształtników energoelektronicznych i zawiera dodatkowe wymagania związane z UPS. Ten dokument nie zajmuje się: · UPS, które posiadają wyjście DC; · systemami do użytkowania na ruchomych platformach z uwzględnieniem, ale nie ograniczeniem, do samolotów, statków i pojazdów silnikowych; · zewnętrznymi tablicami rozdzielczymi wejść i wyjść AC lub DC objętymi przez ich szczegółowe normy wyrobu; · wydzielonymi statycznymi systemami przesyłowymi (STS) objętymi przez IEC 62310-1; · systemami, w których napięcie wyjściowe jest bezpośrednio wyprowadzone z maszyny wirującej; · aparatami telekomunikacyjnymi innymi niż UPS dla takiego aparatu; · aspektami bezpieczeństwa funkcjonalnego objętymi przez IEC 61508 (wszystkie części). UWAGA 3 Nawet jeśli niniejszy dokument nie obejmuje zastosowań wymienionych powyżej, to zwykle jest przyjmowany jako przewodnik dla takich zastosowań. UWAGA 4 Specjalizowane zastosowania UPS są ogólnie rządzone przez dodatkowe wymagania ujęte gdzie indziej, np. UPS do zastosowań medycznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 62040-1:2019-11/AC:2020-02E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62040-1:2019-11 - wersja angielska
Tytuł Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 05-11-2019
Liczba stron 80
Grupa cenowa W
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN IEC 62040-1:2019 [IDT], IEC 62040-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62040-1:2009 - wersja angielska, PN-EN 62040-1:2009/A1:2013-10 - wersja angielska
ICS 29.200
Elementy dodatkowe PN-EN IEC 62040-1:2019-11/A11:2021-07E, PN-EN IEC 62040-1:2019-11/AC:2020-02E