PN-B-02859:1969 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 671-1:1999 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie -- Hydrant wewnętrzny 25

Zakres

Przedmiotem normy są hydranty wewnętrzne o średnicy wewnętrznej węża 20÷25 mm, instalowane w budynkach i służące do gaszenia ognia w początkowej fazie jego rozwoju.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02859:1969 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie -- Hydrant wewnętrzny 25
Data publikacji 30-06-1969
Data wycofania 09-12-1999
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
ICS 13.220.10
Zastąpiona przez PN-EN 671-1:1999 - wersja polska