PN-EN 671-1:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 671-1:2002 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Hydranty wewnętrzne -- Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym

Zakres

Podano wymagania i metody badań dotyczące konstrukcji i wykonania hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym, do instalowania w budynkach i innych obiektach budowlanych, na stałe połączonych ze źródłem zasilania w wodę, do zastosowania przez użytkowników obiektów. Norma dotyczy ręcznych i automatycznych hydrantów wewnętrznych, do instalowania w szafkach hydrantowych lub bez szafek

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 671-1:1999 - wersja polska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Hydranty wewnętrzne -- Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym
Data publikacji 18-03-1999
Data wycofania 05-11-2002
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 671-1:1994 [IDT]
Zastępuje PN-B-02859:1969 - wersja polska
ICS 13.220.10
Zastąpiona przez PN-EN 671-1:2002 - wersja polska