PN-EN 14605+A1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami -- Wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało, z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy w postaci płynnej (Typ 3) lub rozpylonej (Typ 4), łącznie z wyrobami zapewniającymi tylko częściową ochronę ciała (Typy PB[3] i PB[4])

Zakres

W niniejszym dokumencie określono minimalne wymagania dla następujących typów odzieży chroniącej przed chemikaliami, do użytku o ograniczonej skuteczności i do wielokrotnego użycia: -Odzież ochraniająca całe ciało, z nieprzepuszczającymi cieczy połączeniami między różnymi częściami (Typ 3: odzież nie przepuszczająca cieczy) i, jeżeli ma to zastosowanie, z nieprzepuszczającymi cieczy połączeniami z elementami wyposażenia, takimi jak kaptury, rękawice, buty, wizjery lub sprzęt ochrony układu oddechowego, które mogą być określone w innych Normach Europejskich. Przykładami takiej odzieży są kombinezony jednoczęściowe lub ubiory dwuczęściowe, z kapturem lub wizjerem albo bez nich, ze skarpetami lub z ochraniaczami na buty albo bez nich, z rękawicami lub bez rękawic; -Odzież ochraniająca całe ciało, z nieprzepuszczającymi rozpylonej cieczy połączeniami między różnymi częściami (Typ 4: odzież nieprzepuszczająca rozpylonej cieczy) i, jeżeli ma to zastosowanie, z nieprzepuszczającymi rozpylonej cieczy połączeniami z elementami wyposażenia, takimi jak kaptury, rękawice, buty, wizjery lub sprzęt ochrony układu oddechowego, które mogą być określone w innych Normach Europejskich. Przykładami takich wyrobów odzieżowych są kombinezony jednoczęściowe lub ubiory dwuczęściowe z kapturem lub wizjerem albo bez nich, ze skarpetami lub z ochraniaczami na buty albo bez nich, z rękawicami lub bez rękawic; -Wyroby odzieżowe stanowiące częściowe ochrony ciała, chroniące określone części ciała przed przenikaniem ciekłych substancji chemicznych. Przykładami takich wyrobów odzieżowych są np. płaszcze laboratoryjne, kurtki, spodnie, fartuchy, rękawy, kaptury (bez dopływu powietrza) itd. Jako częściowe ochrony ciała pozostawiają one niechronione niektóre części ciała; w niniejszym dokumencie określono tylko wymagania dotyczące materiałów odzieżowych i szwów

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14605+A1:2010 - wersja polska
Tytuł Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami -- Wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało, z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy w postaci płynnej (Typ 3) lub rozpylonej (Typ 4), łącznie z wyrobami zapewniającymi tylko częściową ochronę ciała (Typy PB[3] i PB[4])
Data publikacji 17-08-2010
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 14605:2005+A1:2009 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 14605+A1:2009 - wersja angielska
ICS 13.340.10