PN-EN 14605+A1:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14605+A1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami -- Wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało, z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy w postaci płynnej (Typ 3) lub rozpylonej (Typ 4), łącznie z wyrobami zapewniającymi tylko częściową ochronę ciała (Typy PB{3} i PB{4})

Zakres

Zmodyfikowano Podrozdział 4.1, Tablicę 1 oraz Rozdział 6

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14605+A1:2009 - wersja angielska
Tytuł Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami -- Wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało, z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy w postaci płynnej (Typ 3) lub rozpylonej (Typ 4), łącznie z wyrobami zapewniającymi tylko częściową ochronę ciała (Typy PB{3} i PB{4})
Data publikacji 05-06-2009
Data wycofania 17-08-2010
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 14605:2005+A1:2009 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 14605:2008 - wersja polska
ICS 13.340.10
Zastąpiona przez PN-EN 14605+A1:2010 - wersja polska