PN-EN ISO 21420:2020-09 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Rękawice ochronne -- Wymagania ogólne i metody badań

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania ogólne oraz odpowiednie procedury badań w zakresie projektu i konstrukcji rękawicy, jej nieszkodliwości, komfortu i skuteczności, a także oznakowania i informacji dostarczanych przez producenta, które mają zastosowanie do wszystkich rękawic ochronnych. Dokument można również stosować w odniesieniu do ochron ramion oraz rękawic trwale połączonych z obudowami bezpieczeństwa. W niniejszym dokumencie uwzględniono również takie rękawice i ochrony rąk jak rękawice dwupalcowe, łapki kuchenne oraz ochrony ramion. Niniejszy dokument nie dotyczy właściwości ochronnych rękawic i dlatego nie stosuje się go odrębnie, lecz jedynie w połączeniu z odpowiednimi normami przedmiotowymi. Niepełną listę tych norm podano w Bibliografii.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 21420:2020-09 - wersja polska
Tytuł Rękawice ochronne -- Wymagania ogólne i metody badań
Data publikacji 17-11-2021
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN ISO 21420:2020 [IDT], ISO 21420:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 420+A1:2012 - wersja polska
ICS 13.340.40