PN-EN 12259-14+A1:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 14: Tryskacze do zastosowań mieszkalnych

Zakres

Niniejszy dokument określona wymagania dotyczące konstrukcji, właściwości tryskaczy stosowanych w budynkach mieszkalnych oraz metody badań do celów zatwierdzenia ich typu, które są uruchamiane przez zmianę stanu elementu lub pęknięcie szklanej ampułki pod wpływem ciepła oraz zawierające następujące rodzaje uszczelek wodnych:
- metalowa sprężyna stożkowa z uszczelką lub powłoką z PTFE;
- metalowy kapturek lub krążek z uszczelką lub powłoką z PTFE;
- uszczelka miedziana, z powłoką PTFE lub bez niej.
Tryskacze zgodne z niniejszym dokumentem są stosowane w automatyce instalacji tryskaczowych do zastosowań domowych i mieszkaniowych zgodnie z definicją w normie EN 16925.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12259-14+A1:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 14: Tryskacze do zastosowań mieszkalnych
Data publikacji 24-10-2022
Liczba stron 63
Grupa cenowa V
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 12259-14:2020+A1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12259-14:2020-06 - wersja angielska
ICS 13.220.20