PN-EN IEC 62619:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Ogniwa i baterie zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów litowych i baterii mających zastosowanie w przemyśle

Zakres

Niniejszy dokument podaje wymagania i badania dla bezpiecznego użytkowania wtórnych baterii i ogniw litowych do zastosowań przemysłowych, w tym zastosowań stacjonarnych.

Tam, gdzie istnieje międzynarodowa norma IEC podająca warunki badań i wymagania dla ogniw do zastosowań specjalnych, i kiedy jest ona w konflikcie z niniejszym dokumentem, norma taka ma pierwszeństwo (np. seria IEC 62660 dotycząca pojazdów drogowych).

Poniżej podano niektóre przykłady zastosowań, które korzystają z ogniw i baterii podlegających pod zakres niniejszego dokumentu.
- Zastosowania stacjonarne: telekomunikacja, zasilacze awaryjne (UPS), systemy magazynowania energii elektrycznej, przełączanie dostawców energii, zasilanie awaryjne, i podobne.
- Zastosowania mobilne: wózki widłowe, wózki golfowe, pojazdy kierowane automatycznie (AGV), pojazdy szynowe i morskie, ale z wyłączeniem pojazdów drogowych.

Ponieważ niniejszy dokument dotyczy baterii dla różnych zastosowań przemysłowych, zawiera on te wymagania, które są wspólne i minimalne dla wszystkich tych zastosowań.

Kwestia bezpieczeństwa elektrycznego obecna jest tylko jak część analizy ryzyka w Rozdziale 8. W kwestii szczegółów dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego, należy rozważyć wymagania normy odnoszącej się do użytkownika końcowego danego zastosowania.

Niniejszy dokument dotyczy ogniw i baterii. Jeśli bateria podzielona jest na jednostki, mniejsza jednostka może być badana jako reprezentacja całej baterii. Producent jasno deklaruje jednostkę poddawaną badaniom. Producent może do badanej jednostki dodać pewne funkcje obecne w całej baterii.

Niniejszy dokument dotyczy nowych ogniw i baterii. Ponowne użycie, zmiana przeznaczenia, drugie życie lub podobne rozwiązania nie są brane pod uwagę w tym dokumencie.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62619:2023-02 - wersja angielska
Tytuł Ogniwa i baterie zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów litowych i baterii mających zastosowanie w przemyśle
Data publikacji 16-02-2023
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN IEC 62619:2022 [IDT], IEC 62619:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62619:2017-08 - wersja angielska
ICS 29.220.30