PN-EN IEC 62485-5:2021-08 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii -- Część 5: Bezpieczeństwo eksploatacji stacjonarnych baterii litowo-jonowych

Zakres

Niniejsza część IEC 62485 stosuje się do instalacji złożonych z jednej lub więcej stacjonarnych baterii wtórnych, posiadających maksymalne zagregowane nominalne napięcie 1 500 V DC w stosunku do jakiejkolwiek stałoprądowej części sieci zasilającej i opisuje podstawowe środki ochrony, w normalnych lub przewidywalnych awaryjnych warunkach pracy, przed zagrożeniami stwarzanymi przez:
   
   - elektryczność,
   - zwarcia,
   - elektrolit,
   - emisję gazów,
   - ogień,
   - eksplozję.

Niniejszy dokument podaje wymagania dotyczące aspektów bezpieczeństwa związanych z instalacją, użytkowaniem, inspekcją, konserwacją oraz utylizacją baterii litowo-jonowych używanych w zastosowaniach stacjonarnych.
   
Niniejszy dokument dotyczy baterii stacjonarnych do zastosowań przemysłowych, które są instalowane w oddzielnych zamkniętych budynkach lub obudowach jak również w budynkach publicznych, biurach i prywatnych rezydencjach/domach. Ten dokument dotyczy też konserwacji i utylizacji baterii litowo-jonowych używanych w zastosowaniach stacjonarnych.
   
Baterie zawierające metaliczny lit nie wchodzą w zakres niniejszego dokumentu.
   
Przykładowe główne zastosowania to:
   
   - telekomunikacja,
   - funkcjonowanie elektrowni,
   - centralne oświetlenie awaryjne i systemy alarmowe,
   - systemy zasilania awaryjnego (UPS),
   - stacjonarny zapłon silników,
   - systemy fotowoltaiczne.
   
Ogólnie rzecz biorąc, wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii - Ogólne informacje i definicje dotyczące bezpieczeństwa określono dla hybrydowych akumulatorów ołowiowo-kwasowych, niklowo-kadmowych i niklowo-metalowych zgodnie z normą IEC 62485-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 62485-5:2021-08/AC:2022-08E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62485-5:2021-08 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii -- Część 5: Bezpieczeństwo eksploatacji stacjonarnych baterii litowo-jonowych
Data publikacji 04-08-2021
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN IEC 62485-5:2021 [IDT], IEC 62485-5:2020 [IDT]
ICS 29.220.20, 29.220.30