PN-EN IEC 62485-6:2021-09 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii -- Cześć 6: Bezpieczeństwo eksploatacji baterii litowo-jonowych w zastosowaniach trakcyjnych

Zakres

Niniejsza część IEC 62485 dotyczy instalacji bateryjnych używanych w elektrycznych pojazdach użytkowych, nie dotyczy natomiast konstrukcji takich pojazdów.

Przykładami głównych zastosowań są:

– przemysłowe
• maszyny czyszczące
• pojazdy do pracy z materiałami, np. wózki widłowe, lawety, pojazdy sterowane
• podnośniki napędzane elektrycznie
– inne zastosowania
• napędzane elektrycznie łodzie i statki.

Ten dokument dotyczy aspektów bezpieczeństwa związanych z instalacjami bateryjnymi w wyżej wymienionych zastosowaniach. Ten dokument nie dotyczy pojazdów szynowych, które obejmuje IEC 62928.

Ten dokument nie dotyczy baterii i instalacji bateryjnych stosowanych do napędu elektrycznych pojazdów drogowych. W przypadku występowania różnic w wymaganiach pomiędzy niniejszym dokumentem a odpowiednią normą dotyczącą konkretnego produktu (np. pojazdu dostawczego, roweru, wózka inwalidzkiego, wózka golfowego, itp.), wymagania normy produktowej mają pierwszeństwo.

Baterie i ogniwa litowo-jonowe używane w przemysłowych zastosowaniach trakcyjnych powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa zgodne z IEC 62619.

Napięcia maksymalne ograniczone są do 1 000 V AC i 1 500 V DC, i główne środki ochrony przeciw zagrożeniom związanym z elektrycznością, wydzielaniem gazów i elektrolitu, mogące uchronić przed pożarem i wybuchem.

Niniejsza norma podaje wymagania dotyczące aspektów bezpieczeństwa związanych z instalacją, użytkowaniem, kontrolą, konserwacją i utylizacją baterii. Baterie zawierające metaliczny lit nie wchodzą w zakres niniejszej normy.

Ogólnie rzecz biorąc, wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii - Ogólne informacje i definicje dotyczące bezpieczeństwa określono dla hybrydowych akumulatorów ołowiowo-kwasowych, niklowo-kadmowych i niklowo-metalowych zgodnie z normą IEC 62485-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62485-6:2021-09 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii -- Cześć 6: Bezpieczeństwo eksploatacji baterii litowo-jonowych w zastosowaniach trakcyjnych
Data publikacji 30-09-2021
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN IEC 62485-6:2021 [IDT], IEC 62485-6:2021 [IDT]
ICS 29.220.20, 29.220.30