PN-EN IEC 62485-4:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii -- Część 4: Baterie kwasowo-ołowiowe regulowane za pomocą zaworów do użytyku w urządzeniach przenośnych

Zakres

Niniejsza część IEC 62485 dotyczy aspektów bezpieczeństwa w związku z rozmieszczeniem, usytuowaniem obwodów i działaniem regulowanych zaworów wtórnych ogniw kwasowo – ołowiowych i akumulatorów w urządzeniach przenośnych. Określone wymagania obligują producentów urządzeń i baterii wtórnych do ochrony przed niewłaściwym użytkowaniem baterii w czasie pracy aby zapewnić środki ochrony w celu uniknięcia narażenia na obrażenia osób w przypadku awarii baterii i zapewniają wystarczającą informację dla użytkowników.

Norma ta nie ma zastosowania dla ogniw wtórnych i baterii zawierających alkaliczne lub inne elektrolity bezkwasowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62485-4:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii -- Część 4: Baterie kwasowo-ołowiowe regulowane za pomocą zaworów do użytyku w urządzeniach przenośnych
Data publikacji 04-09-2018
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN IEC 62485-4:2018 [IDT], IEC 62485-4:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50272-4:2010 - wersja polska
ICS 29.220.20, 29.220.30