PN-EN IEC 62660-3:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Ogniwa litowo-jonowe do napędu elektrycznych pojazdów drogowych -- Część 3: Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

W niniejszej części IEC 62660 określono procedury badań oraz kryteria akceptacji dla wyników bezpieczeństwa wtórnych ogniw litowo-jonowych i bloków ogniw używanych do napędu pojazdów elektrycznych (EV), w tym pojazdów napędzanych wyłącznie bateriami (BEV) i hybrydowych pojazdów elektrycznych (HEV).

Niniejszy dokument określa podstawowy poziom bezpieczeństwa ogniw używanych w zestawie akumulatorów i systemie w ramach zamierzonego użytkowania i dającego się racjonalnie przewidzieć niewłaściwego użycia lub incydentu, podczas normalnej eksploatacji pojazdu elektrycznego. Wymogi bezpieczeństwa ogniwa w tym dokumencie opierają się na założeniu, że ogniwa są właściwie używane w systemach i pakietach baterii w granicach napięcia, prądu i temperatury określonych przez producenta ogniwa (region pracy ogniwa).

Niniejszy dokument nie obejmuje oceny bezpieczeństwa ogniw podczas transportu i przechowywania.

UWAGA 1 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów i systemów litowo-jonowych są zdefiniowane w ISO 6469-1. Specyfikacje i wymogi bezpieczeństwa dla akumulatorów i systemów litowo-jonowych motorowerów i motocykli z napędem elektrycznym są zdefiniowane w ISO 18243. IEC 62619 obejmuje wymogi bezpieczeństwa dla ogniw i akumulatorów litowo-jonowych do zastosowań przemysłowych, w tym na przykład wózków widłowych, wózków golfowych i zautomatyzowanych pojazdów sterowanych.

UWAGA 2 Ogniwa litowe, moduły, zestawy akumulatorów i systemy akumulatorów są regulowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA) i Międzynarodową Organizację Morską (IMO) w zakresie transportu lotniczego i morskiego oraz, regionalnie, przez inne organy, głównie w przypadku transportu lądowego. Dodatkowe informacje można znaleźć w normie IEC 62281.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62660-3:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Ogniwa litowo-jonowe do napędu elektrycznych pojazdów drogowych -- Część 3: Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 08-12-2022
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN IEC 62660-3:2022 [IDT], IEC 62660-3:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62660-3:2017-01 - wersja angielska
ICS 43.120, 29.220.20