PN-E-04160-40:1990 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60811-4-1:1999 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzanie odporności polietylenu na korozję naprężeniową

Zakres

Opisano dwie metody sprawdzania odporności polietylenu w całym zakresie jego gęstości na działanie korozji naprężeniowej. Próbki materiału poddawane są jednoczesnie działaniu substancji powierzchniowo-czynnej i naprężeniu zginającemu.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-04160-40:1990 - wersja polska
Tytuł Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzanie odporności polietylenu na korozję naprężeniową
Data publikacji 30-06-1990
Data wycofania 09-12-1999
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Zastępuje PN-E-04160-40:1981 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.20
Zastąpiona przez PN-EN 60811-4-1:1999 - wersja polska