PN-Z-04398:2013-08 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-Z-04398:2020-12 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2-etyloheksan-1-olu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania zawartości 2-etyloheksan-1-olu (nr CAS: 104-76-7) w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Najmniejsze stężenie 2-etyloheksan-1-olu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 16 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04398:2013-08 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2-etyloheksan-1-olu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 02-08-2013
Data wycofania 01-12-2020
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30
Zastąpiona przez PN-Z-04398:2020-12 - wersja polska