PN-EN 15757:2012 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Konserwacja dóbr kultury -- Wymagania dotyczące temperatury i wilgotności względnej w ograniczaniu mechanicznych uszkodzeń organicznych materiałów higroskopijnych powodowanych oddziaływaniem klimatu

Zakres

Niniejsza Norma Europejska zawiera wskazówki co do wymaganych poziomów i zakresów temperatury i wilgotności względnej sprzyjających ograniczeniu fizycznych uszkodzeń powodowanych oddziaływaniem klimatu i dotyczy organicznych materiałów higroskopijnych, przechowywanych bądź eksponowanych długookresowo (dłużej niż rok) w środowiskach wnętrz muzeów, galerii, magazynów, archiwów, bibliotek, kościołów i nowoczesnych czy zabytkowych budynków

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15757:2012 - wersja polska
Tytuł Konserwacja dóbr kultury -- Wymagania dotyczące temperatury i wilgotności względnej w ograniczaniu mechanicznych uszkodzeń organicznych materiałów higroskopijnych powodowanych oddziaływaniem klimatu
Data publikacji 25-04-2012
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 311, Konserwacji Dóbr Kultury
Wprowadza EN 15757:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15757:2011 - wersja angielska
ICS 97.195