PN-Z-04346:2006 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1-(2-metoksy-1-metyloetoksy)propan-2-olu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par 1-(2-metoksy-1-metyloetoksy)propan-2-olu na węglu aktywnym, desorpcji związku roztworem metanolu w disiarczku węgla i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej. Najmniejsze stężenie 1-(2-metoksy-1-metyloetoksy)propan-2-olu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 20 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04346:2006 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1-(2-metoksy-1-metyloetoksy)propan-2-olu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 31-10-2006
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30