PN-EN 50110-1:2013-05 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Eksploatacja urządzeń elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do wszelkich działań instalacji elektrycznych i czynności roboczych w tych instalacjach lub w ich pobliżu. Są to instalacje elektryczne obejmujące cały zakres napięciowy od bardzo niskich napięć do napięć wysokich włącznie. Pojęcie napięć wysokich obejmuje zarówno poziom średnich jak i bardzo wysokich napięć. Objęte zakresem niniejszej normy instalacje elektryczne są przeznaczone do generacji, przesyłu, konwersji, dystrybucji i użytkowania energii elektrycznej. Niektóre z tych instalacji elektrycznych są stałe i nieruchome, takie jak instalacje rozdzielcze w kompleksach fabrycznych lub biurowych, inne są prowizoryczne, takie jak na placach budowy, a jeszcze inne są mobilne lub przystosowane do przemieszczania, podczas gdy są zasilane lub gdy nie są ani zasilane ani ładowane. Przykładami są napędzane elektrycznie maszyny kopalniane w kamieniołomach lub odkrywkowych kopalniach węgla.Niniejsza Norma Europejska zawiera wymagania dotyczące bezpiecznego działania instalacji elektrycznych i czynności roboczych w tych instalacjach lub w ich pobliżu. Wymagania te mają zastosowanie do wszystkich procedur operacyjnych, roboczych i eksploatacyjnych. Stosują się one do wszelkich aktywności związanych z robotami nieelektrycznymi, takimi jak prace budowlane w pobliżu linii napowietrznych i kablowych, jak również do aktywności związanych z pracami elektrycznymi, gdy istnieje ryzyko zagrożenia elektrycznego.Niniejsza Norma Europejska nie stosuje się do postronnych osób korzystających z instalacji i urządzeń, pod warunkiem, że instalacje te i urządzenia są zgodne z właściwymi normami, a zostały zaprojektowane i wykonane z przeznaczeniem do użytkowania przez postronne osoby.Niniejsza Norma Europejska nie została opracowana z przeznaczeniem w szczególności do wymienionych poniżej instalacji elektrycznych. Jeżeli jednak nie istnieją żadne inne przepisy i procedury, to zasady niniejszej Normy Europejskiej mogą być w nich stosowane, a mianowicie:- na każdym statku powietrznym i poduszkowcu o własnym napędzie (podlegają one Międzynarodowemu Ustawodawstwu Lotniczemu, które w takich sytuacjach ma pierwszeństwo przed przepisami krajowymi);- na każdym morskim statku o własnym napędzie lub pod nadzorem kapitana (podlegają one Międzynarodowemu Ustawodawstwu Morskiemu, które w takich sytuacjach ma pierwszeństwo przed przepisami krajowymi);- w telekomunikacji elektronicznej i w systemach informatycznych;- w systemach elektronicznego oprzyrządowania, sterowania i automatyki;- w kopalni węgla i innych kopalniach;- w instalacjach przybrzeżnych z uwzględnieniem Międzynarodowego Ustawodawstwa Morskiego;- na pojazdach;- w systemach trakcji elektrycznej; - w elektrycznej eksperymentalnej pracy badawczej.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50110-1:2013-05 - wersja angielska
Tytuł Eksploatacja urządzeń elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 23-05-2013
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 50110-1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50110-1:2005 - wersja angielska, PN-EN 50110-1:2005 - wersja niemiecka
ICS 29.240.01