PN-EN 50110-1:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50110-1:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Eksploatacja urządzeń elektrycznych

Zakres

Podano szereg krajowych regulacji prawnych, norm oraz przepisów wewnętrznych dotyczących zagadnień wchodzących w zakres niniejszej normy. Dotyczy wszelkich prac w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych, oraz w ich pobliżu, w pełnym zakresie napięciowym od napięć bardzo niskich do wysokich, łącznie z tymi napięciami

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50110-1:2001 - wersja polska
Tytuł Eksploatacja urządzeń elektrycznych
Data publikacji 07-03-2001
Data wycofania 01-07-2005
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 73, Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
Wprowadza EN 50110-1:1996 [IDT]
ICS 29.020, 29.240.01
Zastąpiona przez PN-EN 50110-1:2005 - wersja angielska, PN-EN 50110-1:2005 - wersja niemiecka