PN-EN 50110-2:2021-07 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Eksploatacja urządzeń elektrycznych -- Część 2: Załączniki krajowe

Zakres

Niniejsza część EN 50110 zawiera zbiór normatywnych załączników (po jednym dla każdego kraju), w których wyszczególniono aktualne wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz podano krajowe dodatki, do tych minimalnych wymagań, które obowiązują w momencie przygotowywania niniejszej normy

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50110-2:2021-07 - wersja angielska
Tytuł Eksploatacja urządzeń elektrycznych -- Część 2: Załączniki krajowe
Data publikacji 28-07-2021
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 50110-2:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50110-2:2010 - wersja angielska
ICS 29.240