PN-EN 1364-3:2014-03 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Badania odporności ogniowej elementów nienośnych -- Część 3: Ściany osłonowe -- Pełna konfiguracja (kompletny zestaw)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano metodę ustalania odporności ogniowej ścian osłonowych kurtynowych w pełnej konfiguracji.
Niniejsza Norma Europejska jest stosowana łącznie z EN 1363-1.
UWAGA Załącznik B zawiera dalsze informacje na temat metody badania.
Metoda badań ma zastosowanie do ścian osłonowych typu B (definicja patrz 3.4).Badanie nie jest właściwe do badania ścian osłonowych typu A (definicja patrz 3.3).
Odporność ogniowa ścian osłonowych może być ustalana przy nagrzewaniu od wewnątrz lub od zewnątrz. W tym ostatnim przypadku, może być wykorzystana krzywa zewnętrzna podana w EN 1363-2, o ile jest to zgodne z przepisami krajowymi.
Badania poszczególnych części ściany osłonowej (np. uszczelnienia obwodowego, panelu wypełniającego lub zamocowania systemu obramowania (kotwienia) stosowanego do mocowania ściany osłonowej do elementu stropowego) lub systemów, w odniesieniu do których wymagania w zakresie odporności ogniowej dotyczą tylko pasa międzykondygnacyjnego mogą być wykonywane według EN 1364-4. W odniesieniu do uszczelnień pionowych złączy liniowych stosuje się niniejszą normę.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje fasad dwupowłokowych, systemów okładzinowych oraz systemów fasad wentylowanych na ścianach zewnętrznych. Nie dotyczy zachowania ściany osłonowej w zakresie reakcji na ogień.
Niniejszą normę stosuję się łącznie z EN 1363-1 i EN 1363-2

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1364-3:2014-03 - wersja angielska
Tytuł Badania odporności ogniowej elementów nienośnych -- Część 3: Ściany osłonowe -- Pełna konfiguracja (kompletny zestaw)
Data publikacji 17-03-2014
Liczba stron 65
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 1364-3:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1364-3:2007 - wersja polska
ICS 13.220.50