PN-EN ISO 13935-1:2014-06 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Tekstylia -- Właściwości wytrzymałościowe szwów wykonanych na płaskich wyrobach włókienniczych i w gotowych wyrobach tekstylnych -- Część 1: Wyznaczanie maksymalnej siły zrywającej szew z zastosowaniem metody paska

Zakres

W EN ISO 13935 podano metody wyznaczania maksymalnej siły zrywającej szew w przypadku siły działającej prostopadle do niego. W niniejszej części normy opisano metodę znaną jako metoda paska.

Uwaga: W części 2 normy EN ISO 13935 opisano metodę znaną jako metoda grab. Informacyjne powołania - patrz Bibliografia.

Niniejsza metoda znajduje głównie zastosowanie dla tkanin, łącznie z tkaninami, które wykazują cechy rozciągliwości nadane im poprzez zastosowanie włókien elastomerowych lub mechaniczną albo chemiczną obróbkę. Może być stosowana dla płaskich wyrobów wytwarzanych innymi technikami. Nie jest stosowana dla geotekstyliów, włóknin, płaskich wyrobów włókienniczych powleczonych, tkanin z włókien szklanych i płaskich wyrobów wykonanych z włókien węglowych lub tasiemek poliolefinowych (patrz Bibliografia).
Szwy mogą być pobrane z wyrobów gotowych lub przygotowane na próbkach płaskich wyrobów włókienniczych zależnie od ustaleń zainteresowanych stron.
Metodę tę można stosować tylko dla szwów prostoliniowych, a nie dla szwów krzywoliniowych.
W metodzie wymagane jest stosowanie maszyn wytrzymałościowych o stałym przyroście wydłużenia (typ CRE).

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 13935-1:2014-06 - wersja angielska
Tytuł Tekstylia -- Właściwości wytrzymałościowe szwów wykonanych na płaskich wyrobach włókienniczych i w gotowych wyrobach tekstylnych -- Część 1: Wyznaczanie maksymalnej siły zrywającej szew z zastosowaniem metody paska
Data publikacji 03-06-2014
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 22, Odzieżownictwa
Wprowadza EN ISO 13935-1:2014 [IDT], ISO 13935-1:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 13935-1:2002 - wersja polska
ICS 59.080.30