PN-E-04160-15:1983 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60811-1-1:1999 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu izolacji powłoki lub osłony z tworzyw termoplastycznych albo gumy

Zakres

Opisano metodę badania wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu izolacji, opon i osłon z elastomerów lub materiałów termoplastycznych przed i po starzeniu próbek.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-04160-15:1983 - wersja polska
Tytuł Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu izolacji powłoki lub osłony z tworzyw termoplastycznych albo gumy
Data publikacji 03-03-1983
Data wycofania 16-11-1999
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Zastępuje PN-E-04160-15:1973 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.01
Zastąpiona przez PN-EN 60811-1-1:1999 - wersja polska