PN-E-04160-45:1988 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60811-1-3:1999 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie skurczu izolacji

Zakres

Opisano metodę sprawdzania wielkości skurczu izolacji poddanej działaniu podwyższonej temperatury. Skurcz oblicza się jako procentowy stosunek różnicy długości odcinka pomiarowego przed i po ogrzaniu próbki w suszarce.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-04160-45:1988 - wersja polska
Tytuł Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie skurczu izolacji
Data publikacji 15-03-1988
Data wycofania 16-11-1999
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Zastępuje PN-E-04160-45:1973 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.01
Zastąpiona przez PN-EN 60811-1-3:1999 - wersja polska