PN-EN 1279-4:2018-08 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- Część 4: Metody badania fizycznych właściwości komponentów uszczelnień obrzeży i elementów wstawianych do szyb

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i opisano metody badań komponentów uszczelnienia obrzeża i wkładek. Obejmuje on identyfikację, określenie cech fizycznych i ocenę właściwości do wykorzystania w zasadach zastępowania zgodnie z EN 1279-1:2018.
W celu wykazania, że elementy uszczelnienia obrzeża pozwolą na spełnienie przez izolacyjną szybę zespoloną wymagań podanych w EN 1279-1:2018, Rozdział 6, zastosowanie mają również: EN 1279-2:2018 i EN 1279-3:2018.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1279-4:2018-08 - wersja polska
Tytuł Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- Część 4: Metody badania fizycznych właściwości komponentów uszczelnień obrzeży i elementów wstawianych do szyb
Data publikacji 06-09-2022
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 198, Szkła
Wprowadza EN 1279-4:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1279-4:2004 - wersja polska
ICS 81.040.20