PN-EN 1279-2:2018-08 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- Część 2: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metodę badania dotyczącą wyznaczenia wskaźnika przenikania wilgoci i określono wymagania wartości granicznych dla izolacyjnych szyb zespolonych wykonanych
a) według EN 1279-1:2018 i wyprodukowanych według EN 1279-6:2018; lub
b) w celu wykazania, że komponenty (np. uszczelnienia obrzeży lub ramki dystansowe) umożliwią spełnienie przez izolacyjną szybę zespoloną wymagań podanych w EN 1279-1:2018, Rozdział 6.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1279-2:2018-08 - wersja polska
Tytuł Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- Część 2: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci
Data publikacji 11-09-2023
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 198, Szkła
Wprowadza EN 1279-2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1279-2:2004 - wersja polska, PN-EN 1279-2:2004/Ap1:2005 - wersja polska
ICS 81.040.20