PN-EN ISO 16924:2018-06 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Stacje tankowania gazu ziemnego -- Stacje LNG do tankowania pojazdów

Zakres

W niniejszym dokumencie określono projektowanie, budowę, eksploatację, przeglądy i konserwacje stacji do tankowania pojazdów skroplonym gazem ziemnym (LNG), łącznie z wyposażeniem i urządzeniami zabezpieczającymi i sterującymi. W niniejszym dokumencie określono również projekt, budowę, eksploatację, konserwację i przeglądy stacji tankowania do wykorzystania LNG jako zakładowego źródła tankowania pojazdów CNG (stacje tankowania LCNG), w tym urządzenia zabezpieczające i sterujące stacji oraz specyficzne wyposażenie stacji tankowania LCNG.
UWAGA Specyficzne wyposażenie CNG jest omówione w ISO 16923.
Niniejszy dokument stosuje się do stacji tankowania zaopatrywanych LNG lub inne gazy skroplone bogate w metan, które spełniają obowiązujące lokalne przepisy dotyczące składu gazu lub wymagania jakościowe dla gazu w ISO 13686. Niniejszy dokument obejmuje całe wyposażenie od przyłącza napełniania zbiornika magazynowego LNG do króćca do tankowania na pojeździe. Samo przyłącze do napełniania zbiornika magazynowego LNG oraz króciec do tankowania pojazdu nie są objęte niniejszym dokumentem.
Niniejszy dokument obejmuje stacje tankowania mające następujące cechy charakterystyczne:
— dostęp prywatny;
— dostęp publiczny (samoobsługa lub obsługa przez pracownika);
— dozowanie mierzone i niemierzone;
— stacje tankowania z magazynem stałym LNG;
— stacje tankowania z magazynem przewoźnym LNG;
— ruchome stacje tankowania;
— przewoźne stacje tankowania;
— stacje wielopaliwowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16924:2018-06 - wersja polska
Tytuł Stacje tankowania gazu ziemnego -- Stacje LNG do tankowania pojazdów
Data publikacji 30-09-2022
Liczba stron 84
Grupa cenowa X
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza EN ISO 16924:2018 [IDT], ISO 16924:2016 [IDT]
ICS 75.200