PN-EN ISO 5167-3:2004 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5167-3:2005 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym -- Część 3: Dysze i dysze Venturiego

Zakres

Opisano kształt geometryczny oraz warunki instalacji i stosowania dysz ISA 1932, dysz o długich promieniach oraz dysz Venturiego. Podano informacje niezbędne do obliczenia strumienia płynu. Określono granice rurociągów oraz zakres liczb Reynoldsa. Norma dotyczy przepływu poddźwiękowych płynów jednofazowych, w których nie występują pulsacje

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 5167-3:2004 - wersja angielska
Tytuł Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym -- Część 3: Dysze i dysze Venturiego
Data publikacji 15-02-2004
Data wycofania 05-07-2005
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
Wprowadza EN ISO 5167-3:2003 [IDT], ISO 5167-3:2003 [IDT]
ICS 17.120.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 5167-3:2005 - wersja polska