PN-EN ISO 5167-3:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5167-3:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym -- Część 3: Dysze i dysze Venturiego

Zakres

Opisano kształt geometryczny oraz warunki instalacji i stosowania dysz ISA 1932, dysz o długich promieniach oraz dysz Venturiego. Podano informacje niezbędne do obliczenia strumienia płynu. Określono granice rurociągów oraz zakres liczb Reynoldsa. Norma dotyczy przepływu poddźwiękowych płynów jednofazowych, w których nie występują pulsacje

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 5167-3:2005 - wersja polska
Tytuł Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym -- Część 3: Dysze i dysze Venturiego
Data publikacji 05-07-2005
Data wycofania 09-03-2021
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
Wprowadza EN ISO 5167-3:2003 [IDT], ISO 5167-3:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 5167-3:2004 - wersja angielska
ICS 17.120.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 5167-3:2021-03 - wersja angielska