PN-EN ISO 5167-5:2016-05 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5167-5:2023-05 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym -- Część 5: Przepływomierze stożkowe

Zakres

W niniejszej części ISO 5167 określono kształt geometryczny oraz metodę stosowania (instalację i warunki eksploatacji) przepływomierzy stożkowych wbudowanych w całkowicie wypełniony rurociąg dla wyznaczenia wartości strumienia płynu w rurociągu.
Ponieważ wartość niepewności niewywzorcowanego przepływomierza stożkowego może być zbyt duża dla poszczególnych zastosowań, istotne może okazać się wzorcowanie przepływomierza zgodnie z Rozdziałem 7.
Niniejsza część ISO 5167 dostarcza jednocześnie podstawowych informacji potrzebnych do obliczenia wartości strumienia płynu i należy ją stosować w połączeniu z wymaganiami podanymi w ISO 5167-1.
Niniejsza część ISO 5167-5 ma zastosowanie wyłącznie do przepływomierzy stożkowych, dla których przepływ pozostaje poddźwiękowy w każdym odcinku pomiarowym oraz tam, gdzie płyn można uznać za jednofazowy. Stosowanie przepływomierzy stożkowych niewywzorcowanych jest możliwe tylko w określonych przedziałach średnic rurociągu, określonej chropowatości, β, i liczbie Reynoldsa. Niniejsza część ISO 5167 nie ma zastosowania do pomiarów przepływu pulsującego. Nie obejmuje także niewywzorcowanych przepływomierzy stożkowych w rurociągach o średnicach mniejszych niż 50 mm lub większych od 500 mm lub gdy ilorazy liczb Reynoldsa są poniżej wartości 8 × 10^4 albo powyżej 1,2 × 10^7.
Przepływomierz stożkowy jest zwężką uformowaną w kształt stożka osadzoną centralnie w osi rurociągu, którego wierzchołek umieszczony jest od strony wlotu. Projekt przepływomierza stożkowego zdefiniowany w niniejszej części ISO 5167 ma w planie jeden lub kilka otworów impulsowych umieszczonych w ściance po stronie wlotu i jeden otwór impulsowy na wylocie usytuowany na powierzchni tylnej stożka. Przyłączenie przekaźnika ciśnienia różnicowego dokonuje się przez otwór w stożku do pręta wsporczego, a następnie przechodzi jego górną częścią.
Alternatywne projekty przepływomierzy są możliwe, jednakże w chwili redagowania niniejszej normy dane do pełnej charakterystyki mierników są niewystarczające i dlatego też należy je wzorcować zgodnie z Rozdziałem 7.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 5167-5:2016-05 - wersja angielska
Tytuł Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym -- Część 5: Przepływomierze stożkowe
Data publikacji 23-05-2016
Data wycofania 11-05-2023
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
Wprowadza EN ISO 5167-5:2016 [IDT], ISO 5167-5:2016 [IDT]
ICS 17.120.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 5167-5:2023-05 - wersja angielska