PN-EN ISO 5167-1:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5167-1:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym -- Część 1: Zasady i wymagania ogólne

Zakres

Podano ogólne zasady dotyczące metod pomiaru i obliczeń strumienia płynu przepływającego przez przewody za pomocą zwężek pomiarowych. Podano zasady wyznaczania niepewności pomiaru strumienia płynu. Określono granice średnic rurociągów i liczby Reynoldsa. Uwzględniono przepływ poddźwiękowych płynów jednofazowych, w których nie występują pulsacje. Zdefiniowano 21 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 5167-1:2005 - wersja polska
Tytuł Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym -- Część 1: Zasady i wymagania ogólne
Data publikacji 29-06-2005
Data wycofania 06-12-2022
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
Wprowadza EN ISO 5167-1:2003 [IDT], ISO 5167-1:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 5167-1:2004 - wersja angielska
ICS 17.120.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 5167-1:2022-12 - wersja angielska