PN-EN 1097-7:2023-04 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza -- Metoda piknometryczna

Zakres

Niniejszy dokument określa metodę referencyjną stosowaną w badaniach typu oraz w przypadkach spornych do oznaczania gęstości cząstek wypełniacza za pomocą piknometru. W innych celach, szczególnie w zakładowej kontroli produkcji, mogą być stosowane inne metody jeśli została ustalona korelacja pomiędzy nimi a metodą referencyjną.
UWAGA Metody oznaczania gęstości ziaren kruszywa podano w normie EN 1097-6.
Załącznik A określa procedurę wyznaczania piknometru. Załącznik B określa procedurę oznaczania gęstości cieczy stosowanej do oznaczania gęstości wypełniacza. Załączniki A i B są normatywne.
OSTRZEŻENIE Stosowanie niniejszej części EN 1097 może wiązać się z niebezpiecznymi materiałami, czynnościami i wyposażeniem (takimi jak płyny, kurz, hałas i podnoszenie ciężkich przedmiotów). Nie rozwiązuje to wszystkich problemów związanych z bezpieczeństwem lub ochroną środowiska wynikających ze stosowania tej części normy. Obowiązkiem użytkowników niniejszego dokumentu jest podjęcie odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia personelu oraz ochrony środowiska przed zastosowaniem niniejszej normy, a także spełnienie z tym związanych wymagań ustawowych i prawnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1097-7:2023-04 - wersja angielska
Tytuł Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza -- Metoda piknometryczna
Data publikacji 11-04-2023
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 1097-7:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1097-7:2008 - wersja angielska
ICS 91.100.15