PN-EN 16228-4:2014-07 - wersja angielska

Bez VAT: 40,10  PLN Z VAT: 49,32  PLN
Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Sprzęt do fundamentowania

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej, łącznie z Częścią 1, uwzględniono wszystkie istotne zagrożenia, sytuacje i zdarzenia niebezpieczne dotyczące sprzętu do fundamentowania gdy stosowany jest zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w warunkach nieprawidłowego użytkowania, które możliwe są do przewidzenia przez producenta związane z całym czasem życia maszyny (patrz Rozdział 4).

Wymagania określone w niniejszej części są uzupełniające do wspólnych wymagań sformułowanych w EN 16228-1:2014.

Niniejszy dokument nie powtarza wymagań z EN 16228-1:2014, ale dodaje lub zastępuje wymagania dotyczące zastosowania sprzętu do fundamentowania.

W tym dokumencie termin ogólny " sprzęt do fundamentowania " obejmuje kilka różnych typów maszyn do zastosowania w instalacji i/lub wydobyciu przez wiercenia (maszyny z momentem obrotowym większym niż 35 kNm), z napędem, wibrujących, pchanych, ciągniętych lub kombinacji tych technik, lub w inny sposób oddziałujących na:

— podłużne elementy fundamentowe;

— poprawę właściwości gruntu poprzez wibracje i techniki mieszania gleby;

— drenaż pionowy.

UWAGA Część sprzętu do fundamentowania może mieć dodatkową głowicę obrotową z momentem mniejszym niż 35 kNm do wstępnego wiercenia, ten sprzęt jest objęty niniejszą normą.

Maszyny z jedną lub więcej z następujących cech, nie są objęte niniejszą normą, ale są objęte EN 16228-2:

— maszyny z głównym momentem obrotowym głowicy mniejszym niż 35 kNm;

— maszyny, które mają wielokierunkową możliwość wiercenia;

— maszyny, do których dodawane są i usuwanie są żerdzie lub sprzęt do kopania i narzędzia wiertnicze itp. zazwyczaj jest to wymagane podczas procesu osadzania/wyrywania.

Zazwyczaj proces technik fundamentowych obejmuje instalację elementów wzdłużnych takich jak pali betonowych belek stalowych rur i grodzi, elementów do iniekcji, jak rurki i przewody rurowe i osłonki do obsady na danym terenie.

* wymagane pola

Bez VAT: 40,10  PLN Z VAT: 49,32  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16228-4:2014-07 - wersja angielska
Tytuł Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Sprzęt do fundamentowania
Data publikacji 23-07-2014
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 14, Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
Wprowadza EN 16228-4:2014 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 791+A1:2009 - wersja angielska, PN-EN 996+A3:2009 - wersja angielska
ICS 93.020