Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Sprzęt do palowania -- Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

Przedstawiono najważniejsze zagrożenia występujące podczas użytkowania sprzętu do palowania w czasie następujących czynności: transportu, montażu i demontażu, pracy, przemieszczania pomiędzy pozycjami wbijania pali i magazynowania. Przedstawiono także sprzęt do wykonywania ścian szczelinowych, a specjalne wymagania bezpieczeństwa dotyczące tego sprzętu podano w załączniku C. Informacyjny załącznik E zawiera informacje o sprzęcie do narzutu i wtryskiwania zapraw cementowych, stosowanych w robotach fundamentowych

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 996+A3:2009 - wersja angielska
Tytuł Sprzęt do palowania -- Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 01-06-2009
Data wycofania 23-07-2014
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 14, Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
Wprowadza EN 996:1995+A3:2009 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 996:1998 - wersja polska, PN-EN 996:1998/A1:2004 - wersja polska, PN-EN 996:1998/A2:2005 - wersja polska
ICS 91.220
Zastąpiona przez PN-EN 16228-6:2014-07 - wersja angielska, PN-EN 16228-2:2014-07 - wersja angielska, PN-EN 16228-5:2014-07 - wersja angielska, PN-EN 16228-3:2014-07 - wersja angielska, PN-EN 16228-4:2014-07 - wersja angielska, PN-EN 16228-7:2014-07 - wersja angielska, PN-EN 16228-1:2014-07 - wersja angielska