PN-EN 16228-3:2014-07 - wersja angielska

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN
Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Sprzęt do poziomych przewiertów sterowanych (HDD)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej, łącznie z Częścią 1, uwzględniono wszystkie istotne zagrożenia, sytuacje i zdarzenia niebezpieczne dotyczące sprzętu do poziomych przewiertów sterowanych (HDD) gdy stosowany jest zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w warunkach nieprawidłowego użytkowania, które możliwe są do przewidzenia przez producenta związane z całym czasem życia maszyny (patrz Rozdział 4).

Wymagania określone w niniejszej części są uzupełniające do wspólnych wymagań sformułowanych w EN 16228-1:2014.

Niniejszy dokument nie powtarza wymagań z EN 16228-1, ale dodaje lub zastępuje wymagania dotyczące zastosowania sprzętu do poziomych przewiertów sterowanych.

Maszyna jest uznawana za urządzenie do poziomych przewiertów sterowanych, jeśli jest przeznaczona do wiercenia płytkich odwiertów do montażu rur, przewodów i kabli, i zwykle z kątem wejścia narzędzia wiertniczego mniejszym niż 45 ° w stosunku do powierzchni gruntu.

* wymagane pola

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16228-3:2014-07 - wersja angielska
Tytuł Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Sprzęt do poziomych przewiertów sterowanych (HDD)
Data publikacji 23-07-2014
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 14, Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
Wprowadza EN 16228-3:2014 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 791+A1:2009 - wersja angielska, PN-EN 996+A3:2009 - wersja angielska
ICS 93.020