PN-EN 16228-1:2014-07 - wersja angielska

Bez VAT: 185,90  PLN Z VAT: 228,66  PLN
Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania ogólne dla sprzętu do wiercenia i fundamentowania.

W Części 1 niniejszej Normy Europejskiej uwzględniono wszystkie istotne zagrożenia, sytuacje i zdarzenia niebezpieczne wspólne dla sprzętu do wiercenia i fundamentowania (patrz Załącznik A), gdy stosowane są zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w warunkach nieprawidłowego użytkowania, które możliwe są do przewidzenia przez producenta związane z całym czasem życia maszyny (transport, montaż, demontaż, podczas oddawania do eksploatacji, podczas pracy i obsługi technicznej, przechowywania, unieruchomienia i złomowania).

UWAGA 1 Wymagania określone w niniejszej części normy są wspólne dla dwóch lub większej liczby rodzin sprzętu do wiercenia i fundamentowania.

Ten dokument zawiera wymagania bezpieczeństwa dla wszystkich typów sprzętu do wiercenia i fundamentowania i jest przeznaczony do stosowania w połączeniu z jedną z Części od 2 do 7. Części dotyczące szczegółowych wymagań dla tych maszyn nie powtarzają wymagań z Części 1, ale są uzupełniane lub modyfikowane wymaganiami dla danego typu sprzętu do wiercenia i fundamentowania.

Dla maszyn wielofunkcyjnych, stosowane są części normy, które obejmują specyficzne funkcje i aplikacje, np. do maszyny do wiercenia używanej również jako maszyna do palowania, powinny być użyte odpowiednio wymagania z EN 16228-1, EN 16228-2 i EN 16228-4.

Następujące maszyny są wyłączone z zakresu stosowania niniejszej normy:

— maszyny tunelowe, bez tarczowe wiertnice tunelowe i bez żerdziowe maszyny wiertnicze szybowe do skał zgodnie z prEN 16191;

— podnoszone maszyny wiertnicze;

— wiertnice stosowane w przemyśle naftowym i gazowym.

UWAGA 2. Szczególne wymagania dla zastosowań przybrzeżnych nie są objęte niniejszą Normą Europejską.

W przypadku gdy sprzęt do wiercenia lub fundamentowania o stałej konfiguracji, która nie jest przeznaczona do stosowania oddzielnie jest montowana na nośniku jako maszyna podstawowa sprzętu do robót ziemnych, maszyn rolniczych lub dźwigu, to ukończony zestaw będzie zgodny z wymogami określonymi w niniejszej normie sprzętu do wiercenia i fundamentowania.

Sprzęt do wiercenia i fundamentowania wchodzący w zakres stosowania EN 16228 Część 1 do 6, może zawierać wymienne urządzenia pomocnicze z zakresu stosowania EN 16228-7, jako integralną część jego konstrukcji lub zamiennie zamontowane urządzenie.

Jeśli sprzęt do wiercenia i fundamentowania jest przeznaczony do stosowania w potencjalnie wybuchowej atmosferze, muszą być spełnione dodatkowe wymagania, które nie są objęte niniejszą normą.

* wymagane pola

Bez VAT: 185,90  PLN Z VAT: 228,66  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16228-1:2014-07 - wersja angielska
Tytuł Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 23-07-2014
Liczba stron 154
Grupa cenowa XC
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 14, Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
Wprowadza EN 16228-1:2014 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 791+A1:2009 - wersja angielska, PN-EN 996+A3:2009 - wersja angielska
ICS 93.020