PN-EN 16228-6:2014-07 - wersja angielska

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN
Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 6: Sprzęt do wpłukiwania, cementacji i iniekcji

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej, łącznie z Częścią 1, uwzględniono wszystkie istotne zagrożenia, sytuacje i zdarzenia niebezpieczne dotyczące sprzętu do wpłukiwania, cementacji i iniekcji gdy stosowany jest zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w warunkach nieprawidłowego użytkowania, które możliwe są do przewidzenia przez producenta związane z całym czasem życia maszyny (patrz Rozdział 4).

Wymagania niniejszej części są uzupełniające do wspólnych wymagań sformułowanych w EN 16228-1:2014.

Niniejszy dokument nie powtarza wymagań z EN 16228-1:2014, ale dodaje lub zastępuje wymagania dotyczące zastosowania sprzętu do wpłukiwania, cementacji i iniekcji.

Wiertnice, urządzenia wibracyjne, palownice, wykorzystywane do przygotowania otworów są objęte EN 16228-2:2014 i/lub EN 16228-4:2014.

Sprzęt do wpłukiwania, cementacji i iniekcji stosuje się w przygotowaniu, transferze i stosowania materiałów wykorzystywanych do cementacji wykorzystywanych zarówno do:

— poprawiania stanu gruntu lub

— wypełniania pustych przestrzeni, na przykład wokół pali i kotew gruntowych.

Sprzęt do wpłukiwania, cementacji i iniekcji składający się z wszelkich podzespołów i układów, sterowanych ręcznie lub elektrycznie, napędzanych pneumatycznie, mechanicznie lub hydraulicznie, niezbędny w następujących przypadkach:

— mieszania, magazynowania, pomiaru i pompowania substancji (zawiesin cementowych, zapraw lub chemicznych ciekłych/mieszanin);

— wpłukiwaniu, cementacji i iniekcji (z/do podłoża) w układach niskiego, średniego lub wysokiego ciśnienia lub próżniowych;

— wyposażony w przewody dla różnych wartości ciśnień i odporne na ścieranie, elementy złączne, szybkozłącza z gwintem lub przyłącza węża, zawory kulowe i elastyczne przewody;

— wszystkie systemy kontrolne, rejestratory ciśnienia i przepływu elektryczne lub mechaniczne, monitorowania cementowania;

— wszystkie akcesoria do wpłukiwania, cementacji i iniekcji, takie jak: narzędzia specjalne, lanc, żerdzie, gniazda, pakerów, zaciski podtrzymujące i haki obrotowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16228-6:2014-07 - wersja angielska
Tytuł Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 6: Sprzęt do wpłukiwania, cementacji i iniekcji
Data publikacji 23-07-2014
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 14, Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
Wprowadza EN 16228-6:2014 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 791+A1:2009 - wersja angielska, PN-EN 996+A3:2009 - wersja angielska
ICS 93.020