PN-EN 16228-5:2014-07 - wersja angielska

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN
Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Sprzęt do ścian szczelinowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej, łącznie z Częścią 1, uwzględniono wszystkie istotne zagrożenia, sytuacje i zdarzenia niebezpieczne dotyczące sprzętu do ścian szczelinowych gdy stosowany jest zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w warunkach nieprawidłowego użytkowania, które możliwe są do przewidzenia przez producenta związane z całym czasem życia maszyny (patrz Rozdział 4).
Wymagania niniejszej części są uzupełniające do wspólnych wymagań sformułowanych w EN 16228-1:2014.
Niniejszy dokument nie powtarza wymagań z EN 16228-1, ale dodaje lub zastępuje wymagania dotyczące zastosowania sprzętu do ścian szczelinowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16228-5:2014-07 - wersja angielska
Tytuł Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Sprzęt do ścian szczelinowych
Data publikacji 23-07-2014
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 14, Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
Wprowadza EN 16228-5:2014 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 791+A1:2009 - wersja angielska, PN-EN 996+A3:2009 - wersja angielska
ICS 93.020