PN-EN 16228-2:2014-07 - wersja angielska

Bez VAT: 75,50  PLN Z VAT: 92,87  PLN
Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Wiertnice przejezdne dla budownictwa lądowego, geotechnicznego, zakładów eksploatacji kruszywa oraz górnictwa

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej, łącznie z Częścią 1, uwzględniono wszystkie istotne zagrożenia, sytuacje i zdarzenia niebezpieczne dotyczące wiertnic przejezdnych dla budownictwa lądowego, geotechnicznego, zakładów eksploatacji kruszywa oraz górnictwa gdy stosowane są zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w warunkach nieprawidłowego użytkowania, które możliwe są do przewidzenia przez producenta związane z całym czasem życia maszyny (patrz Rozdział 4).

Wymagania określone w niniejszej części są uzupełniające do wspólnych wymagań sformułowanych w EN 16228-1:2014.

Niniejszy dokument nie powtarza wymagań z EN 16228-1, ale dodaje lub zastępuje wymagania dotyczące zastosowania wiertnic przejezdnych.

W tym dokumencie termin ogólny "wiertnica przejezdna" obejmuje kilka różnych typów maszyn do zastosowania w:

— budownictwie lądowym;

— budownictwie geotechnicznym (łącznie z badaniem gruntu, kotwiczeniem, gwoździowanie gruntu, mini palowaniem, stabilizacją gruntu, spoinowaniem);

— wierceniu ujęć wodnych;

— instalacjach geotermalnych;

— wierceniach na składowiskach odpadów;

— wzmacnianiu fundamentów, budowie tuneli, zakładach eksploatacji kruszywa oraz górnictwa;

— do stosowania nad ziemią, jak i pod ziemią.

Zazwyczaj proces wiercenia obejmuje dodanie do wiercenia prętów, rur lub osłon, ślimaków, itp., zazwyczaj gwintowanych, jak odwiert rozszerza się głębokość.

UWAGA 1 W przypadku maszyn z momentem obrotowym większym niż 35 kNm wstępnie patrz EN 16228-4.

UWAGA 2 Określenie "wiertnice" obejmuje platformy z oddzielnym zasilaczem dostarczonym przez producenta wiertnicy.

* wymagane pola

Bez VAT: 75,50  PLN Z VAT: 92,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16228-2:2014-07 - wersja angielska
Tytuł Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Wiertnice przejezdne dla budownictwa lądowego, geotechnicznego, zakładów eksploatacji kruszywa oraz górnictwa
Data publikacji 23-07-2014
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 14, Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
Wprowadza EN 16228-2:2014 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 791+A1:2009 - wersja angielska, PN-EN 996+A3:2009 - wersja angielska
ICS 93.020