PN-ISO 10011-1:1994 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 19011:2003 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Wytyczne do auditowania systemów jakości -- Auditowanie

Zakres

Ustalono podstawowe zasady auditowania oraz stosowane kryteria i praktyki. Podano wytyczne dotyczące wprowadzania, planowania wykonywania i dokumentowania auditów. Ponadto podano wytyczne do sprawdzania występowania i wdrożenia elementów systemu jakości oraz do sprawdzania zdolności systemu do osiągnięcia określonych celów jakościowych. Daje się stosować w różnych gałęziach przemysłu i w różnego rodzaju jednostkach organizacyjnych

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 10011-1:1994/Ap1:2001P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 10011-1:1994 - wersja polska
Tytuł Wytyczne do auditowania systemów jakości -- Auditowanie
Data publikacji 15-12-1994
Data wycofania 17-10-2003
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza ISO 10011-1:1990 [IDT], EN 30011-1:1993 [IDT]
ICS 03.120.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 19011:2003 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-ISO 10011-1:1994/Ap1:2001P