PN-EN ISO 19011:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 19011:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego

Zakres

Podano wytyczne dotyczące zarządzania programami auditów, prowadzenia wewnętrznych lub zewnętrznych auditów systemu zarządzania jakością i/lub systemów zarządzania środowiskowego, jak również dotyczące kompetencji i oceny auditów. Norma jest przeznaczona do stosowania przez szerokie gremium potencjalnych użytkowników, w tym auditorów, organizacje wdrażające systemy zarządzania jakością i/lub systemy zarządzania środowiskowego, organizacje chcące przeprowadzać audity systemów zarządzania jakością i/lub systemów zarządzania środowiskowego z przyczyn kontraktowych, organizacje zaangażowane w certyfikację lub szkolenia auditorów, certyfikację/rejestrację systemów zarządzania, akredytację lub normalizację w obszarze oceny zgodności. Mimo że norma ma zastosowanie do auditowania systemów zarządzania jakością i/lub systemów zarzadzania środowiskowego, użytkownik może rozważać dostosowanie lub rozszerzenie niniejszych wytycznych w celu zastosowania do innych rodzajów auditów, w tym auditów innych systemów zarządzania

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 19011:2003 - wersja polska
Tytuł Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego
Data publikacji 17-10-2003
Data wycofania 23-02-2012
Liczba stron 71
Grupa cenowa W
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO 19011:2002 [IDT], ISO 19011:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14011:1998 - wersja polska, PN-EN ISO 14010:1998 - wersja polska, PN-EN ISO 14012:1998 - wersja polska, PN-ISO 10011-2:1994 - wersja polska, PN-ISO 10011-3:1994 - wersja polska, PN-ISO 10011-1:1994/Ap1:2001 - wersja polska, PN-ISO 10011-2:1994/Ap1:2001 - wersja polska, PN-ISO 10011-3:1994/Ap1:2001 - wersja polska, PN-ISO 10011-1:1994 - wersja polska
ICS 03.120.10, 03.100.70
Zastąpiona przez PN-EN ISO 19011:2012 - wersja angielska, PN-EN ISO 19011:2012 - wersja niemiecka