PN-ISO 10011-2:1994 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 19011:2003 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Wytyczne do auditowania systemów jakości -- Kryteria kwalifikowania auditorów systemów jakości

Zakres

Ustalono kryteria kwalifikacji auditorów na podstawie ich wykształcenia, szkolenia, doświadczenia, cech osobistych, zdolności kierowniczych i znajomości języków. Ponadto podano zalecenia dotyczące wyboru auditora wiodącego oraz ustalono zasady oceny kandydatów na auditorów

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 10011-2:1994/Ap1:2001P

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 10011-2:1994 - wersja polska
Tytuł Wytyczne do auditowania systemów jakości -- Kryteria kwalifikowania auditorów systemów jakości
Data publikacji 15-12-1994
Data wycofania 17-10-2003
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza ISO 10011-2:1991 [IDT], EN 30011-2:1993 [IDT]
ICS 03.120.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 19011:2003 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-ISO 10011-2:1994/Ap1:2001P