PN-EN ISO 17892-10:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 10: Badania w aparacie bezpośredniego ścinania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono dwie metody badań laboratoryjnych dla oznaczania wytrzymałości na ścinanie gruntów w warunkach z konsolidacją i pełnym drenażem z zastosowaniem aparatu bezpośredniego ścinania lub aparatu pierścieniowego.
Niniejszy dokument ma zastosowanie w laboratoryjnych badaniach dla określenia wytrzymałości na ścinanie dla gruntów poddanych bezpośredniemu ścinaniu jako element rozpoznania geotechnicznego.
Badania zawarte w niniejszym dokumencie przeprowadza się na próbkach o nienaruszonej strukturze, ponownie zagęszczanych oraz rekonstytuowanych. Procedura badania definiuje wymagania dla potrzeb określenia wytrzymałości na ścinanie próbki gruntu badanej w warunkach stałej wartości naprężenia pionowego (normalnego). Zasadniczo, aby móc określić wytrzymałość na ścinanie dla danego rodzaju gruntu zgodnie z Załącznikiem B, przeprowadza się badanie dla trzech i więcej podobnych próbek ścinanych przy różnych wartościach naprężenia pionowego.
W niniejszym dokumencie nie określono specjalnych procedur badawczych, takich jak obciążanie etapowe czy wstępne ścinanie lub też badania wytrzymałości na ścinanie styku gruntu z innymi materiałami.
UWAGA Niniejszy dokument spełnia wymagania dla określania wytrzymałości na ścinanie gruntów w badaniach bezpośredniego ścinania w ramach badań geotechnicznych zgodnie z EN 1997-1 oraz EN 1997-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17892-10:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 10: Badania w aparacie bezpośredniego ścinania
Data publikacji 28-01-2019
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Wprowadza EN ISO 17892-10:2018 [IDT], ISO 17892-10:2018 [IDT]
ICS 13.080.20, 93.020