PN-ISO 10011-3:1994 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 19011:2003 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Wytyczne do auditowania systemów jakości -- Zarządzanie programami auditów

Zakres

Ustalono podstawowe wymagania stawiane kierownictwu programu auditów w celu uzyskania i utrzymywania zdolności całościowego kierowania procesem auditów w jednostkach stale wykonujących audity jakości. Podano zadania kierownictwa programu auditów w zakresie doboru norm, personelu oraz ustanawiania procedur umożliwiających odpowiednio wspierane, konsekwentne działanie personelu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 10011-3:1994/Ap1:2001P

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 10011-3:1994 - wersja polska
Tytuł Wytyczne do auditowania systemów jakości -- Zarządzanie programami auditów
Data publikacji 15-12-1994
Data wycofania 17-10-2003
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza ISO 10011-3:1991 [IDT], EN 30011-3:1993 [IDT]
ICS 03.120.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 19011:2003 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-ISO 10011-3:1994/Ap1:2001P