PN-EN 14387+A1:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14387:2021-07 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Pochłaniacz(-e) i filtropochłaniacz(-e) -- Wymagania, badanie, znakowanie

Zakres

Określono wymagania dla pochłaniaczy i filtropochłaniaczy użytkowanych jako elementy składowe sprzętu ochrony układu oddechowego bez wspomagania przepływu powietrza. Nie uwzględniono pochłaniaczy CO. Badania laboratoryjne obejmują ocenę zgodności z wymaganiami. Niektóre elementy oczyszczające zgodne z niniejszą normą mogą być także odpowiednie do użytkowania ze sprzętem ochrony układu oddechowego ze wspomaganiem i wtedy powinny być badane i znakowane zgodnie z odpowiednią normą europejską

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14387+A1:2010 - wersja polska
Tytuł Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Pochłaniacz(-e) i filtropochłaniacz(-e) -- Wymagania, badanie, znakowanie
Data publikacji 11-10-2010
Data wycofania 19-07-2021
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 14387:2004+A1:2008 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 14387+A1:2008 - wersja angielska
ICS 13.340.30
Zastąpiona przez PN-EN 14387:2021-07 - wersja angielska