PN-EN 143:2004 - wersja polska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Filtry -- Wymagania, badanie, znakowanie

Zakres

Wyszczególniono filtry stosowane jako części składowe sprzętu ochrony układu oddechowego z wyjątkiem aparatu ucieczkowego i filtrujących części twarzowych. Opisano badania laboratoryjne umożliwiające ocenę zgodności filtrów z wymaganiami oraz dopuszczono możliwość używania niektórych z tych filtrów, po uprzednim przebadaniu i znakowaniu, z innymi typami sprzętu ochrony układu oddechowego

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 143:2004/AC:2006P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 143:2004 - wersja polska
Tytuł Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Filtry -- Wymagania, badanie, znakowanie
Data publikacji 16-01-2004
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 143:2000 [IDT]
Dyrektywa 89/686/EEC
Zastępuje PN-EN 143:2002 - wersja angielska
ICS 13.340.30
Elementy dodatkowe PN-EN 143:2004/A1:2006E, PN-EN 143:2004/AC:2006P, PN-EN 143:2004/A1:2007P