PN-EN 140:2001 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Półmaski i ćwierćmaski -- Wymagania, badanie, znakowanie

Zakres

Określono minimalne wymagania dotyczące półmasek i ćwierćmasek stosowanych jako sprzęt ochrony układu oddechowego, z wyjątkiem sprzętu ucieczkowego i przeznaczonego do nurkowania. W normie opisano badania laboratoryjne i eksploatacyjne, pozwalające na dokonanie oceny zgodności półmasek i ćwierćmasek z wymaganiami

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 140:2001/Ap1:2003P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 140:2001 - wersja polska
Tytuł Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Półmaski i ćwierćmaski -- Wymagania, badanie, znakowanie
Data publikacji 23-07-2001
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 140:1998 [IDT], EN 140:1998/AC:1999 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-Z-02006-00:1978 - wersja polska, PN-Z-02006-01:1978 - wersja polska, PN-Z-02009-04:1986 - wersja polska, PN-Z-02010-01:1985 - wersja polska, PN-EN 140:1993 - wersja polska
ICS 13.340.30
Elementy dodatkowe PN-EN 140:2001/Ap1:2003P