PN-Z-02010-01:1985 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 140:2001 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Metody badań -- Postanowienia ogólne

Zakres

Określono przedmiot normy, warunki przeprowadzania badań oraz oznaczanie metodą wagową stężenia substancji toksycznych w mieszaninie powietrzno-parowej

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-02010-01:1985 - wersja polska
Tytuł Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Metody badań -- Postanowienia ogólne
Data publikacji 20-08-1985
Data wycofania 31-12-2002
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ICS 13.340.30
Zastąpiona przez PN-EN 140:2001 - wersja polska