PN-EN 149+A1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami -- Wymagania, badanie, znakowanie

Zakres

Podano minimalne wymagania dotyczące półmasek filtrujących, stosowanych jako sprzęt chroniący układ oddechowy przed cząstkami, z wyjątkiem tych masek, których używa się w razie konieczności ucieczki. Opisano badania laboratoryjne umożliwiające ocenę zgodności półmasek filtrujących z wymaganiami

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 149+A1:2010 - wersja polska
Tytuł Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami -- Wymagania, badanie, znakowanie
Data publikacji 12-10-2010
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 149:2001+A1:2009 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 149+A1:2009 - wersja angielska
ICS 13.340.30